Skip to content

Techniczny Facility Management

Budynkowe instalacje Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje)
Urządzenia techniki sanitarnej Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Urządzenia techniki grzewczej i chłodniczej Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Urządzenia elektrotechniczne Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Techniczne urządzenia klimatyzacji i chłodzenia Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Urządzenia techniki przeciwpożarowej Instalacja systemów przeciwpożarowych, Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje), zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym
Techniczne zarządzanie obiektem Pogotowie techniczne, Reakcja na awarie, Recepcje
Urządzenia dźwigowe Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa

  

In the last few days there have been problems with the IT infrastructure of PORR. Your contacts are almost completely accessible again. In case of any problems, please contact the reception at +43 50 626 0.