Skip to content

Techniczny Facility Management

Budynkowe instalacje Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje)
Urządzenia techniki sanitarnej Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Urządzenia techniki grzewczej i chłodniczej Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Urządzenia elektrotechniczne Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Techniczne urządzenia klimatyzacji i chłodzenia Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa
Urządzenia techniki przeciwpożarowej Instalacja systemów przeciwpożarowych, Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje), zarządzanie bezpieczeństwem pożarowym
Techniczne zarządzanie obiektem Pogotowie techniczne, Reakcja na awarie, Recepcje
Urządzenia dźwigowe Utrzymanie w dobrym stanie (konserwacje, inspekcje) i naprawa