Skip to content

Stopka redakcyjna

Właściciel mediów

PORREAL Polska Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
 
T +48 22 356 80 00
centrala@porr.pl
 
PORREAL Polska Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000014441, NIP 5252067928, REGON 013154405

Projekt graficzny

PORR AG
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Absberggasse 47
1100 Wiedeń
T +43 50 626-0
comms@porr-group.com

Odpowiedzialność za treść od strony dziennikarsko-redakcyjnej

PORREAL Polska Sp. z o.o.
 
Dział Komunikacji
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa
 
T +48 22 356 80 00
biuro@porreal.com

Opieka redakcyjna

PORREAL GmbH
Lehrbachgasse 2
1120 Wien
Österreich
Gregor Kubik
T +43 664 626-7923
gregor.kubik@porreal.com

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności PORREAL Polska Sp. z o.o. jest Facility Management w tym przede wszystkim techniczna obsługa nieruchomości.

Oświadczenie o głównym ukierunkowaniu medium

W pierwszym rzędzie publikowane są treści o przedsięwzięciach, w których uczestniczy PORREAL Polska Sp. z o.o.

Władze spółki

Zarząd

Norbert Eder
Urszula Kruszewska
Karin Matschnig-Steiner

Wyłączenie odpowiedzialności

PORREAL Polska Sp. z o.o. z dużą starannością podchodzi do danych oferowanych na niniejszej stronie internetowej. Informacje oferowane na tej stronie są stale sprawdzane i aktualizowane bez wcześniejszej zapowiedzi. Mimo to dane mogły tymczasem ulec zmianie. PORREAL Polska Sp. z o.o. nie przejmuje gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność takich informacji. Nie odpowiada w żadnym przypadku za bezpośrednie, konkretne lub pośrednie szkody lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstające z jakiegokolwiek powodu w związku z bezpośrednim lub pośrednim użyciem informacji udostępnionych na tej stronie internetowej. Dotyczy to także wszystkich innych stron internetowych, do których zamieszczono odesłania za pomocą hiperłączy.